شعار سال 97-1
 
  
جمعه 29 شهريور 1398   22:23:40
کپسول گاز شرکت ملی گاز ایران
شیر اصلی شرکت ملی گاز ایران
دودکش فاینال شرکت ملی گاز ایران
بست گاز شرکت ملی گاز ایران
آبگرمکن فاینال شرکت ملی گاز ایران
استفاده صحیح از شعله گاز
کپسول گاز
پست گاز
آنی گاز
اشتراک پذیری
194
 • 1396/11/3 سه‌شنبه 194
قاتل سریالی شناسایی شد
استفاده از شعله گاز
انيميشن هاي سال 1390
صرفه جويي
قصه‌هاي من و بابام
 • 1388/2/21 دوشنبه قصه‌هاي من و بابام
  براي نمايش قسمت اول اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت دوم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت سوم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت چهارم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت پنجم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت ششم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت هفتم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت هشتم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت نهم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت دهم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت يازدهم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت دوازدهم اينجا را كليك كنيد.
  براي نمايش قسمت سيزدهم اينجا را كليك كنيد.
   
كلاه نجات
 • 1386/2/13 پنجشنبه كلاه نجات
  براي دانلود قسمت اول «سال نو مبارك» اينجا را كليك كنيد.
  براي دانلود قسمت دوم «دماي مناسب منزل» اينجا را كليك كنيد.
  براي دانلود قسمت سوم «مأموريت غيرممكن» اينجا را كليك كنيد.
  براي دانلود قسمت چهارم «جايزه بزرگ» اينجا را كليك كنيد.
  براي دانلود قسمت پنجم «سال نو مبارك» اينجا را كليك كنيد.
آقاي ايمني
 • 1386/2/13 پنجشنبه آقاي ايمني

  براي نماييش قسمت اول «تماس با پست امداد 194 در مواقع خطر و خرابي» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت دوم «اول كبريت را روشن كنيد بعد شير گاز را باز كنيد!» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت سوم «مسائل ايمني در موقع قطع گاز» اينجا را كليلك كنيد.

  براي قسمت چهارم «جايزه بزرگ» اينجا را كليلك كنيد.

  براي قسمت پنجم «رعايت نكات ايمني در موقع استشمام بوي گاز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت ششم «ضرورت بستن شير اصلي گاز در موقع خروج طولاني‌مدت از منزل» اينجا را كليك كنيد. 

  براي قسمت هفتم «رعايت ايمني در نوع بست و شيلنگ وسائل گازسوز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت هشتم «عدم تبديل وسايل حرارتي غيرگازسوز به گازسوز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت نهم «عدم استفاده از شومينه براي صرفه‌جويي در مصرف گاز » اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت دهم «انتخاب نوع بخاري براي صرفه‌جويي در مصرف گاز» اينجا را كليلك كنيد.

  براي قسمت يازدهم «پوشاندن درزهاي پنجره‌ها در منازل براي صرفه‌جويي در مصرف گاز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت دوازدهم «صرفه‌جويي در مصرف گاز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت سيزدهم «در روستا راجع به نكات ايمني در استفاده از وسائل گازسوز» اينجا را كليك كنيد.

  براي قسمت چهاردهم «درباره ايمني لوله‌ها و علمك گاز در روستا» اينجا را كليك كنيد.مجری سایت : شرکت سیگما