شعار سال 97-1
 
  
سه‌شنبه 21 آبان 1398   04:46:11

جوابها و برندگان

 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 66 - چهارشنبه 14/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 70 - یکشنبه 18/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 69 - شنبه 17/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 68 - جمعه 16/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 62 - شنبه 10/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 63 - یکشنبه 11/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 64 - دوشنبه 12/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 61 - جمعه 9/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 60 - پنجشنبه 8/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 67 - پنجشنبه 15/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 65 - سه شنبه 13/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 57 - دوشنبه 5/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 53- سه شنبه 29/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 51 - یکشنبه 27/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 54 - پنجشنبه 1/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 52 - دوشنبه 28/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 59 - چهارشنبه 7/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 55 - شنبه 3/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 56 - یکشنبه 4/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 58 - سه شنبه 6/12/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 50 - شنبه 26/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 49- چهارشنبه 23/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 48 - دوشنبه 21/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 47 - يکشنبه 20/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 46 - شنبه 19/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 45 - جمعه 18/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 44 - پنجشنبه 17/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 43 - چهارشنبه 16/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 42 - سه شنبه 15/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 41 - دوشنبه 14/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 40 - يکشنبه 13/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 39- شنبه 12/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 38- جمعه 11/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 37 - پنج شنبه 10/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 36- چهارشنبه 9/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 35- دوشنبه 7/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 34- يكشنبه 6/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 33 - شنبه 5/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 32- حمعه 4/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 31- پنج شنبه 3/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 30- چهارشنبه 2/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 29 - سه شنبه 1/11/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 28- دوشنبه 30/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 27 - يكشنبه 29/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 26- شنبه 28/10/87
 • جواب واسامي برندگان مسابقه شماره 25- جمعه 27/10/87
 • جواب واسامي برندگان مسابقه شماره 24- پنج شنبه 26/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 23- چهارشنبه 25/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 22- سه شنبه 24/10/87
 • جواب واسامي برندگان مسابقه شماره 21- دوشنبه 23/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 20- يكشنبه 15/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 19- شنبه 14/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 18- پنجشنبه 12/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 17- چهارشنبه 11/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 16- سه شنبه 10/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 15- دوشنبه 9/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 14- يكشنبه 8/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 13- شنبه 7/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 12- جمعه 6/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 11- پنجشنبه 5/10/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 10 - شنبه 25/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 9 - پنجشنبه 23/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 8 - چهارشنبه 22/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 7 - سه شنبه 21/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 6 - دوشنبه 20/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 5 - يکشنبه 19/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 4- شنبه 18/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 3 - پنجشنبه 16/8/87
 • جواب و اسامي برندگان مسابقه شماره 2 - چهارشنبه 15/8/87
 • جواب و اسامی برندگان مسابقه شماره 1 - سه شنبه 14/8/87
 • آيا مي دانيد
  بيشتر
  سوال ها
  بيشتر
  جواب ها
  1387/12/24 شنبه09:53

  كداميك از گزينه هاي زير در راستاي صرفه جويي در انرژي داراي اهميت نمي باشد : 

  الف: استفاده از پنجره هاي دو جداره 

  ب: استفاده از پرده هاي ضخيم 

  ج: سكونت در طبقات بالاي ساختمان و اتاق هاي نزديك به پنجره و درب هاي ورودي 

  د: نصب فنر بر روي درب هايي كه به فضاي آزاد باز ميشوند

  برندگان مسابقه شماره 66

   #

  نام و نام خانوادگي

   محل سکونت

   1خانم معصومه کاظميتهران
   2آقاي پارسا اکبريتهران
   3آقاي حسين مدديتهران
   4آقاي محمدرضا مدنيتهران

  بيشتر
  هر روز چهار نفر برنده، هر برنده 400 هزار ريال جايزه
  بيشتر
  بيشتر بدانيم
  شنبه 27/7/1387
  • مسابقه «بيشتر بدانيم» هر روز به چهار نفر از شركت‌كنندگاني كه پاسخ صحيح ارسال كرده باشند، به قيد قرعه به هر نفر مبلغ 400 هزار ريال اهدا مي‌كند.
  • براي شركت در مسابقه مي‌توانيد با شماره‌ي هوشمند 77773000-021 تماس بگيريد.
  • مسابقه‌ي بيشتر بدانيم با هدف آموزش استفاده صحيح و بهينه از گاز طبيعي و رعايت ايمني، از تاريخ 14/8/87 از شبكه‌هاي مختلف سيما، از شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته، پخش خواهد شد.
   جواب مسابقه، به همراه برندگان آن، در همين‌ فايل قابل مشاهده خواهد بود.

   
  بيشتر


  مجری سایت : شرکت سیگما