شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 22 آبان 1398   15:43:33
بازديد وزير نفت به همراه مديرعامل شركت ملي گاز ايران از پالايشگاه گاز فجر جم - اسفند 1385
بازديد وزير نفت به همراه مديرعامل شركت ملي گاز ايران از پالايشگاه گاز فجر جم - اسفند 1385
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -1
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -2
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -4
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -3
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -5
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -5
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -7
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -6
بازديد از پالايشگاه گاز فجر جم -8
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما