شعار سال 97-1
 
  
جمعه 29 شهريور 1398   00:49:50
معاون وزير نفت و مدير عامل
16:471384/12/18 پنجشنبه
واحدهاي ستادي زير نظر حوزه مديرعامل

شرکت ملي گاز ايران با توجه به طبيعت فعاليت ها، پراکندگي جغرافيايي و تنوع تاسيسات، در حال حاضر از چند سازمان ستادي، هشت حوزه مديريتي و بيش از 30 شرکت فرعي تشکيل شده است.

خارج از حوزه مديران، سازمان هايي هستند که مستقيما تحت نظارت مديرعامل فعاليت کرده و به عنوان نماينده وي در ايجاد ارتباطات، سياست گذاري، طرح ريزي و سازماندهي، نظارت، کنترل و ارزيابي عملکردها و تصميم گيري در راستاي حفظ هماهنگي و اعمال رهبري و مديريت شرکت با مديرعامل مشاورت و همکاري مي نمايند. اين سازمان ها عبارتند از هسته گزينش، امور سازمان و بهبود روش‌ها، امور بازرسي و کنترل فني و ايمني، امور حقوقي، روابط عمومي، حراست، حسابرسي داخلي و فناوري اطلاعات و ارتباطات.


تاریخ به روز رسانی:.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما