شعار سال 97-1
 
  
شنبه 30 شهريور 1398   02:12:09
شرکت های ستادی
12:471397/5/16 سه‌شنبه
رییسHSE شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خبر داد:
ارزیابی دقیق عملکردHSE مشاوران پروژه های شرکت مهندسی و توسعه

رییسHSE شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: عملکردHSE پیمانکاران به عنوان یکی از ارکان اصلی پروژه، مطابق با دستورالعمل‌های موجود به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نهایتاً با اعمال نتایج بررسی‌ها در پروژه‌ها، شاهد بهبود وضعیت ایمنی در پروژه‌ها خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، بهنام دیناری ارزیابی عملکرد ماهانه پیمانکاران را یکی از ابزارهای اثربخش برای ایجاد بهبود در پروژه‌ها توصیف کرد و افزود: نحوه عملکرد این گروه از ذی‌نفعان در حوزه ایمنی در صورت‌وضعیت‌های‌شان لحاظ شده و امتیازات و نمرات کسب شده، می تواند در میزان دریافتی ماهانه تاثیرگذار باشد، به این ترتیب پیمانکاران سعی در ارتقای عملکرد خود داشته و برای دستیابی به رتبه‌های بهتر در زمینهHSE انگیزه پیدا می کنند.
وی در ادامه در خصوص عملکرد مشاوران در حوزهHSE ، خاطرنشان کرد: ما در بررسی علل وجود چالش‌هایHSE در پروژه‌ها به این نتیجه رسیدیم که سنجش عملکردHSE مشاوران از حلقه‌های مفقوده در زنجیره بهبود وضعیتHSE در پروژه ها است.
دیناری ادامه داد: پس از یک سال و اندی کار بر روی موضوع و با ارزیابی مدل‌های مرسوم در دنیا و همکاری دیگر واحدها به ویژه امور قراردادها، توانستیم پیش نویس دستورالعملHSE مشاوران را تدوین کنیم.
رییسHSE شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به اینکه پیش نویس تهیه شده دستورالعملHSE مشاوران اکنون در کمیته بخش‌نامه‌ها در حال بررسی است، گفت: با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار مشاوران در مدیریت و نظارت بر پروژه‌ها، اجرای دستورالعمل یادشده می تواند ابزار مناسبی برای بهبود وضعیتHSE در سازمان باشد.
وی درخصوص مفاد و محتوای دستورالعملHSE مشاوران توضیح داد: در این دستورالعمل تمام وظایف و مسئولیت‌های مشاوران در زمینه‌های طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی با توجه به الزامات شرکت ملی گاز ایران و ابلاغیه اخیر وزیر نفت متناسب سازی و در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد مشاوران از سوی HSE نیز رویه هایی تدوین شده که پس از ابلاغ، در پیوست قراردادهای خدمات مشاوران قرار خواهد گرفت.تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما