شعار سال 97-1
 
  
شنبه 30 شهريور 1398   22:38:09
استخدام
12:211390/2/6 سه‌شنبه
منابع آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران

الف) مواد آزمون تخصصي

مقطع تحصيلي

رشته

مواد آزمون

فوق ليسانس

مهندسي عمران

تحليل سازه ها ـ مكانيك خاك ـ مقاومت مصالح ـ تكنولوژي بتن ـ طراحي سازه هاي فولادي ـ طراحي سازه هاي بتن آرمه

مهندس مكانيك

مكانيك سيالات پيشرفته ـ ترموديناميك پيشرفته ـ ديناميك پيشرفته ـ انتقال حرارت پيشرفته ـ ارتعاشات پيشرفته

مهندسي شيمي

انتقال جرم پيشرفته ـ مكانيك سيالات پيشرفته ـ ترموديناميك مهندسي شيمي پيشرفته ـ اصول مهندسي فرآيند ـ انتقال حرارت پيشرفته

مهندسي كامپيوتر

نرم افزار

سيستم عامل پيشرفته ـ پايگاه داده پيشرفته ـ الگوريتم هاي موازي

هوش مصنوعي

شبكه هاي عصبي ـ روش ها و سيستم هاي فازي ـ شناسايي آماري الگوي

IT

مهندسي نرم افزار پيشرفته ـ معماري سازماني فناوري اطلاعات ـ معماري نرم افزار

سخت افزار (معماري)

سيستم عامل پيشرفته ـ شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته ـ معماري كامپيوتر پيشرفته

فيزيك

فيزيك جديد ـ مكانيك تحليلي 1 و2 ـ ترموديناميك و مكانيك آماري ـ الكترومغناطيسي 1 و 2

ليسانس

مهندسي عمران

استاتيك ـ مقاومت مصالح 1 و 2 ـ روش هاي اجراي ساختمان ـ تكنولوژي بتن ـ سازه هاي فولادي 1 و 2 ـ سازه هاي بتني 1و2 ـ مكانيك خاك

مهندسي مكانيك

ترموديناميك 1 و2 ـ مكانيك سيالات 1 و2 ـ ارتعاشات ـ انتقال حرارت 1 و 2 ـ طراحي اجزاء 1 و 2

مهندسي شيمي

شيمي فيزيك ـ مكانيك سيالات 1 و2 ـ تردموديناميك مهندسي شيمي 1 و 2 ـ انتقال جرم ـ انتقال حرارت 1 و 2

مهندسي كامپيوتر (سخت افزار)

سيستم هاي عامل ـ شبكه هاي كامپيوتر ـ معماري كامپيوتر ـ انتقال داده ها ـ اصول طراحي پايگاه داده ها

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

ساختمان داده ها و الگوريتم ـ طراحي الگوريتم ـ سيستم هاي عامل ـ پايگاه داده ها ـ مهندسي نرم افزار

شيمي (كاربردي/ محض/ تجزيه)

شيمي آلي 1 و2 ـ جداسازي و شناسايي تركيبات عالي ـ شيمي تجزيه دستگاه ها ـ اصول تصفيه آب و پساب هاي صنعتي

فيزيك (كاربردي/ محض)

فيزيك پايه 1و2و3 ـ الكترومغناطيس 1و2 ـ ترموديناميك و مكانيك آماري

مهندسي صنايع

مديريت توليد ـ مديريت كيفيت و بهره وري ـ مباني سازمان و مديريت ـ اقتصاد مهندسي ـ برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات

مهندسي ايمني و بازرسي فني

ايمني در صنايع ـ تستهاي غير مخرب ـ خوردگي در صنايع و روش هاي جلوگيري از آن ـ اصول حفاظت محيط زيست

مهندسي برق (قدرت)

مدارهاي الكتريكي ـ ماشينهاي الكتريكي 1و2 ـ رله و حفاظت ـ بررسي سيستمهاي قدرت 1و2

مهندسي برق (كنترل/ الكترونيك / ابزار دقيق )

مدارهاي منطقي- مدارهاي الكترونيكي 1و 2- الكترونيك 1و 2و 3- سيستمهاي خطي كنترل

حسابداري

اصول حسابداري (3) ـ حسابداري صنعتي (1) ـ حسابرسي (3) ـ مديريت مالي (1) ـ اصول و مباني تنظيم بودجه


ب) مواد آزمون استخدامي دروس عمومي:
  • زبان انگليسي ـ ادبيات فارسي ـ كامپيوتر

صفحه  آگهي استخدام

سامانه ثبت نام آزمون استخدامي

تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما