شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 25 شهريور 1398   08:13:52

اطلاعات مرتبط

15:451393/5/25 شنبه
تهيه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران

: استاندارد آموزشي  مشاغل  بخش هاي مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران  ، طي فرآيند چهار مرحله اي از طريق  بررسي و تجزيه وتحليل مشاغل مزبور ، با رويكرد ارتقاء سطح دانش و توانايي  شاغلين اين حوزه ها تهيه و تدوين گرديده است .جهت دريافت متن كامل و استاندارد مربوطه اينجا را كليك كنيد و يا به بخش خدمات ويژه مراجعه نمائيد.


استاندارد آموزشي مشاغل مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران  با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي، تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 28 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار و طي 572 نفر ساعت 28 شغل را در قالب 5 خوشه اصلي بررسي و176 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

فايل هاي مربوطه :
استانداردروابط_كار،مددكاري_وايثارگران.pdf841.456 KB
تاریخ به روز رسانی:.مجری سایت : شرکت سیگما