شعار سال 97-1
 
  
جمعه 29 شهريور 1398   15:40:08
پيشكسوتان تلاشگر
09:001397/2/3 دوشنبه
مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت طی سالهای متمادی فعالیت درخشانگردآوری تاریخ شفاهی ٥٠ سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران به عنوان سندی برای آیندگان، یکی از دستاوردهای پنجاهمین سال تاسیس شرکت محسوب می‌شود.
این کتاب که مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت طی سالهای متمادی فعالیت درخشان آن را در خود جای داده، سرشار از خاطرات شیرین و تلخ فعالیت و تجربه های مدیریتی فراوانی است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
در این بخش به مرور مصاحبه های چاپ شده در این کتاب جهت استفاده عموم همکاران و مخاطبان شرکت درج و قابل بهره برداری می باشد.
تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما