شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 4 شهريور 1398   03:30:37
هشدارهاي ايمني
14:021389/11/6 چهارشنبه
هشدارهای ایمنی قبل و بعد از زلزله

توصیه های ایمنی قبل و بعد از زلزله


همانطور که می دانیم کشور ما یک کشور زلزله خیز است ودر زمان وقوع زلزله یکی از خسارت های بزرگ ،انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز می باشد . بنابراین توصیه های ایمنی زیر را دراتباط با زلزله رعایت کنید:

  1. آبگرمکن , اجاق گاز وسایر وسائل گازسوز در منازل را در جای خود محکم کنید تا در اثر لرزش زمین جابجا نشود.
  2. امکان آتش سوزی بعد ازوقوع زلزله وجود دارد . بنابراین حتماً در محل مسکونی خود و یا محل کار کپسول آتش نشانی شارژشده را در جای مناسب قرار دهید و طریقه استفاده ازآن را یاد بگیرید .
  3. هرگز مواد اشتعال‌زا را در منزل نگه ندارید . چون در اثر زلزله و تکان‌های زمین ممکن است مواد اشتعالزا از ظروف مربوطه خارج و برروی زمین سرازیر شود و دراثر جرقه الکتریکی انفجار رخ‌دهد.
  4. در حدودنیم‌متر شیلنگ اضافی جهت جابجایی احتمالی وسائل‌گازسوز پیش‌بینی نمایید.
  5. در چند ساعت نخستین پس اززلزله و تا قبل از بررسی سیستم لوله کشی ازگاز استفاده نکنید .
  6. امکان شکستگی لوله ها ی گاز در هنگام وقوع زلزله وجود دارد , بنابراین پس از وقوع زلزله در اولین فرصت اقدام به بستن شیر اصلی گاز نمایید .
  7. پس از وقوع زلزله هرگزجرقه آتش و یا جرقه الکتریکی ایجاد ننمایید چون اگر نشتی گاز وجود داشته باشد می تواند باعث انفجار گردد .
  8. درهنگام زلزله امکان واژگون شدن و افتادن دود کش وجود داردبنابراین بعد اززلزله دودکشهای منزل رابازرسی نمایید .
  9. در هنگام زلزله بعلت حرکت زمین وتکان های وارده احتمال اینکه اتصالات سست شود و نشتی گاز به وجود بیاید قوی است .چنانچه بوی کاز را استشمام کردید ابتداشیر اصلی گاز را ببندیدو سپس موضوع را بهشرکت گاز اطلاع دهید .
  10. نصب سکوی محکم و اتصال قوی به پایه (حتی‌الامکان پایه بتونی) وسایل گازسوز از قبیل آبگرمکن و اجاق گاز در هنگام زلزله می‌تواند از حرکت دستگاه تا حدود زیادی جلوگیری کند و خسارات ناشی از نشتی را کاهش دهد .

تاریخ به روز رسانی:.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما