شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 22 مهر 1398   17:22:11

وبگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت

12:381395/12/28 شنبه
معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

www.pmhr.ir
تاریخ به روز رسانی:.مجری سایت : شرکت سیگما