شعار سال 97-1
 
  
شنبه 30 شهريور 1398   16:13:20

اخبار روابط عمومي‌ها

12:191397/4/24 يكشنبه
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی:
آمادگی شرکت گاز خراسان شمالی به منظور حضور در سطح تقدیرنامه جایزه تعالی سال 97

با تلاش، خودباوری و همدلی کارکنان، گام های استوار در سطح تقدیرنامه ملی جایزه تعالی برداشته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، حسن رضا میربلوکی مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی خبر از آمادگی این شرکت به منظور حضور در سطح تقدیرنامه جایزه تعالی سال 97 در راستای استراتژی مدیریت مبتنی بر فرآیندهای استاندارد، یکپارچه و سیستماتیک در قالب فرآیند مدون خودارزیابی داد.
وی گفت: کمیته هایی متشکل از کمیته (راهبری، شراکت ها و تأمین کنندگان، منابع انسانی، مالی، دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی، فرآیندها)، مدیریت تکنولوژی، اطلاعات و دانش براساس معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی تشکیل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: به منظور بازآموزی مفاهیم، دوره آموزشی یک روزه برای تمام اعضای کمیته ها برگزار شد.
میربلوکی هدف از خود ارزیابی را شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود به نحو شایسته مطرح کرد و افزود: با تعریف پروژه های بهبود ضمن تقویت نقاط قوت، فرصت های بهبود مرتفع گشته و شرکت در مسیر سرآمدی خود گام های پایداری برمی دارد.
شایان ذکر است شرکت گاز استان در خودارزیابی سال 96 به دنبال شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود، پروژه های بهبودی نظیر بروزرسانی برنامه استراتژی، مدیریت فرآیندها و استقرار CRM تصویب و اجرایی کرد.
تاریخ به روز رسانی:.مجری سایت : شرکت سیگما