شعار سال 97-1
 
  
شنبه 30 شهريور 1398   09:38:52
شركت بازرگاني گاز ایران
سه‌شنبه 19/8/1388

شرکت بازرگانی گاز ایران

شرکت

محمدعلی براتی

مدیرعامل

  

پست الکترونیک مدیرعامل

021   88912815

تلفن

021   88912814

نمابر

http://www.nigc-igcc.ir

وب سایت

Info@nigc-igcc.ir

پست الکترونیک شرکت

   

پست الکترونیک روابط عمومی

ساختمان مرکزی شرکت گاز ایران - طبقه 6

نشانی

 

 

 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما